Jelenlegi hely

Éjszakai horgászati tilalom

ÉJSZAKAI HORGÁSZATI TILALOM AZ ALSÓRÉTI HOLT-TISZA TERÜLETÉRE IS ÉRVÉNYES!

Az Alsóréti Holt-Tisza területén, az érvényben lévő járványügyi szabályok (kijárási tilalom 20.00 és 5.00) valamint a MOHOSZ állásfoglalása alapján az éjszakai horgászat nem engedélyezett.

MOHOSZ TÁJÉKOZTATÓ a SARS-CoV-2 koronavírus okozta világjárvány miatt elrendelt veszélyhelyzet okán a horgászattal, a horgász- és horgászsport rendezvényekkel, valamint horgászati ügyintézéssel, okmánybiztosítással kapcsolatban elrendelt, illetve javasolt eljárásrendről (VII.)

Hatályos: 2021.03.02-től

2. A Kormány a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló szabályokat a 484/2020. (XI.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R3) határozta meg, mely rendelet november 11-én lépett hatályba és rendelkezéseit - számos rendeleti hosszabbítás után - a Kormány 85/2021. (II. 27.) Korm. rendelete alapján jelenleg 2021. március 16-ig lehet alkalmazni.  

4. A R3 3. §-a alapján este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lépett hatályba, így ezen időszakban - az élet- és egészségvédelemre, a munkavégzésre és munkába járásra, valamint a versenysportra és kutyasétáltatásra vonatkozó általános kivételekkel - tilos a lakóhely, tartózkodási hely, vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen történő tartózkodás. A munkavégzés és munkába járás, valamint a versenysport kapcsán a kivételi jogcímet okirattal (munkáltatói igazolás) kell igazolni, melyhez a MOHOSZ OHSZK a jelen tájékoztató 1. sz. mellékleteként új, módosított mintát („Igazolás engedélyezett munkavégzésről és sporttevékenységről V3.1”) biztosított. Az EMMI Sportért Felelős Államtitkársága 2020. november 17-i keltezésű átirata alapján okirati engedélyt csak az kaphat, aki a közeljövőben megrendezésre kerülő, versenyrendszerben szervezett versenyen indul és az azt szolgáló felkészülése más módon nem biztosítható. Az átirat alapján a megkezdődő versenyszezonra való tekintettel a MOHOSZ OHSZK 2021. február 02-től újra sportolói okirati igazolást ad ki annak az érvényes versenyzői engedéllyel rendelkező horgászsport versenyzőnek, aki a nemzeti válogatott tagja, vagy a 2021. évi országos bajnokságokra érvényes nevezéssel rendelkezik. A sportolók esetében a munkáltatói igazolás kiadási feltételeinek vizsgálata a Horgászsport Szakszövetségi Iroda feladata, mely feladat kizárólag a HORINFO szakrendszer alkalmazásával biztosítandó. 

II. Éjszakai horgászatra vonatkozó rendelkezések

16. Szálláshelynek minősül a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény alapján a szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített vagy használt épület, önálló épületrész vagy terület, valamint bérbeadás keretében hasznosított nyaralóhajó.

17. Horgász szálláshely a hivatalos helyfoglalással lefoglalt, díjfizetés ellenében használt terület, valamint horgász lakóhajó.

18. Horgászhelynek minősül a horgászat helyszínéül szolgáló partszakaszon kívül a horgászcsónak és a horgászatra használt lajtstromszámos vízijármű, továbbá a horgász szálláshelyen a szálláshely, sátorozás esetén a sátor vagy a lakókocsi és a vízpart közötti terület, ha ez a távolság a 10 métert nem haladja meg. A csónakos horgászatra vonatkozó szabályokat a tájékoztató 47. pontja tartalmazza.

20. Este 8 óra és reggel 5 óra közötti időben az éjszakai horgászat - ideértve a 16-18. pontok szerinti helyeken történő horgászatot is - általánosan nem engedélyezett. A MOHOSZ ajánlása alapján a horgászvizek üzemeltetőinek javasolt az este 7 órai zárás, a horgászoknak pedig a horgászat kellő időben történő befejezése annak érdekében, hogy a 4. pont szerinti kijárási tilalom kezdetéig biztonsággal haza lehessen érni. Kivételként a saját tulajdonú, közvetlen vízparti telken és az azon létesített felépítményen, továbbá lakóhajón történő éjszakai horgászat kizárólag a tulajdonos, illetve családja tekintetében megengedett.

21. A MOHOSZ a járványügyi helyzet javulását követően az éjszakai horgászat lehetőségének ütemezett visszavezetését támogatja, a tárgyban kidolgozott döntési alternatívákat 2021. február 25-én külön közleményben közreadta. Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy a döntés nem a MOHOSZ, hanem a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs kompetenciája.                                                                                       „

A vonatkozó jogszabályok betartását a halászati őrök és az illetékes rendvédelmi szervek fokozottan ellenőrzik!

Kérjük a horgászokat, hogy a fenti szabályok tartsák be, és amennyiben ezekben változás történik úgy azokról azonnal tájékoztatást fogunk adni.

 

Tags: